110 години ИЗС "Образцов чифлик" - Русе                  150 години опитно дело в България                  11 - 12 юни 2015 г. Юбилейна научна конференция "Научните изследвания в земеделието - вековна традиция и нови знания"

За Контакти

Институт по земеделие и семезнание "ОБРАЗЦОВ ЧИФЛИК" – РУСЕ
гр. Русе 7007, ул."Проф. Иван Иванов" 1

+359 82 820 801, +359 82 820 804
+359 82 820 800

izs.rousse@gmail.com

INSTITUT.jpg
Институт по земеделие и семезнание "ОБРАЗЦОВ ЧИФЛИК" – Русе

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
факс: +359 82 820 800
e-mail: izs.rousse@gmail.com