Актуални и предстоящи събития

2022-06-29 10:08:21подробно ...

ИЗС „Образцов чифлик” Русе ще проведе търг

2022-06-01 20:42:27подробно ...

Ден на отворените врати - 08.06.2022 г.

2022-04-18 09:32:31подробно ...

ИЗС 'Образцов чифлик' - Русе обявява конкурс за академична длъжност 'главен асистент'

2022-03-24 19:38:21подробно ...

ИЗС „Образцов чифлик” Русе ще проведе търг

2021-12-10 15:58:09подробно ...

ИЗС 'Образцов чифлик' - Русе обявява два конкурса за академична длъжност 'асистент'

2021-12-06 13:41:07подробно ...

ИЗС „Образцов чифлик” Русе с награда в Конкурса „Принос в механизацията на земеделието” 2021г.

2021-12-02 13:13:16подробно ...

Благотворителен календар в подкрепа на Селскостопанска Академия

2021-09-20 13:25:12подробно ...

Работна среща на български и полски учени в ИЗС „Образцов чифлик“, Русе

2021-05-19 15:34:50подробно ...

ОБЯВА

2020-11-26 14:19:10подробно ...

ИЗС „Образцов чифлик” Русе обявява конкурс за асистенти

2020-11-03 12:52:31подробно ...

Заявки за лозов посадъчен материал 2020

2020-10-22 17:51:39подробно ...

ИЗС „Образцов чифлик” Русе открива процедура по провеждане на търг

2020-03-04 11:46:10подробно ...

ИЗС „Образцов чифлик” – Русе открива процедура по провеждане на търг

2019-12-10 15:40:38подробно ...

ИЗС „Образцов чифлик” - Русе с награда в конкурса „Принос в механизацията на земеделието” 2019

2019-11-18 11:57:06подробно ...

ИЗС „Образцов чифлик” – Русе открива процедура по провеждане на втори търг

2019-10-29 10:30:58подробно ...

Обява за конкурс за академична длъжност 'асистент'

2019-10-15 10:23:16подробно ...

ИЗС „Образцов чифлик” – Русе открива процедура по провеждане на търг

2019-10-07 10:46:04подробно ...

Обява за конкурс за академична длъжност 'главен асистент'

2019-09-28 10:48:01подробно ...

Заявки за лозов посадъчен материал

2019-08-23 07:46:39подробно ...

ИЗС „Образцов чифлик” – Русе открива процедура по провеждане на търг

2019-08-23 07:42:17подробно ...

ИЗС 'Образцов чифлик' обявява търг

2019-07-26 10:38:26подробно ...

ИЗС „Образцов чифлик” – Русе открива процедура по провеждане на втори търг

2019-06-27 16:07:17подробно ...

Заповед РД 05-34/21.06.2019 за продажба на трактор К 701

2019-06-26 12:30:04подробно ...

ИЗС „Образцов чифлик” – Русе открива процедура по провеждане на търг

2019-06-07 13:34:56подробно ...

ИЗС „Образцов чифлик” - Русе открива процедура по провеждане на търг

2019-06-03 14:02:29подробно ...

Ден на отворените врати

2019-05-29 10:15:31подробно ...

ИЗС 'Образцов чифлик' обявява търг

2019-02-26 11:54:12подробно ...

ИЗС „ОБРАЗЦОВ ЧИФЛИК” – РУСЕ СЕ ВЪРНА С ОТЛИЧИЕ ОТ МЕЖДУНАРОДНАТА ИЗЛОЖБА АГРА 2019

2019-02-11 18:18:09подробно ...

ИЗС „Образцов чифлик” – Русе открива процедура по провеждане на търг

2019-01-28 21:07:05подробно ...

'АГРА 2019' - Международна селскостопанска изложба

2018-10-23 13:39:34подробно ...

ИЗС „Образцов чифлик” – Русе открива процедура по провеждане на търг

2018-09-21 10:19:15подробно ...

ИЗС „Образцов чифлик” – Русе открива процедура по провеждане на търг

2018-04-28 14:23:04подробно ...

ОБЯВА ЗА ТЪРГ

2018-03-26 16:03:50подробно ...

ОБЯВА ЗА ТЪРГ

2018-01-25 10:57:04подробно ...

'АГРА 2018' - Международна селскостопанска изложба

2018-01-05 16:17:33подробно ...

ИЗС „Образцов чифлик“ – Русе обявява конкурси за кадемична длъжност „Главен асистент”

2017-06-07 09:52:04подробно ...

Ден на отворените врати 2017

2017-04-13 12:49:27подробно ...

ИЗС „Образцов чифлик” - Русе ще проведе търг

2017-03-21 01:34:19подробно ...

Румънски земеделци черпят опит от Института по земеделие и семезнание „Образцов чифлик”, Русе

2017-01-24 12:03:16подробно ...

'АГРА 2017' - Международна селскостопанска изложба

2016-05-30 09:45:19подробно ...

На 07.06. и 08.06.2016 г. ИЗС 'Образцов чифлик' ще проведe 'Дни на отворените врати'

2016-02-17 00:20:54подробно ...

ИЗС „Образцов чифлик” отбеляза празника на лозаря

2016-02-09 02:18:44подробно ...

ИЗС „Образцов чифлик” – Русе започва обществена поръчка

2016-02-05 10:23:55подробно ...

Конференция на тема ' Природното земеделие'

2015-12-23 13:27:29подробно ...

ИЗС „Образцов чифлик” – Русе започва обществена поръчка за доставка на горива през 2016 г.

2015-12-01 17:51:00подробно ...

ИЗС „Образцов чифлик” – Русе започва обществена поръчка

2015-10-07 14:45:54подробно ...

Предстои публична защита на дисертационен труд

2015-07-08 16:02:26подробно ...

Жътва на пшеница сорт 'Венка 1' в Република Турция

2015-06-23 10:01:29подробно ...

ИЗС 'Образцов чифлик' - Русе предлага

2015-06-16 10:44:58подробно ...

На 11 и 12 юни 2015 година беше отбелязан 110-годишният юбилей на ИЗС 'Образцов чифлик'

2015-02-16 15:29:18подробно ...

ТРИФОН ЗАРЕЗАН 2015 г.

2015-02-04 15:54:26подробно ...

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

2014-11-07 14:00:13подробно ...

Жътва на пшеница сорт 'Венка 1' в Република Турция

2014-08-13 15:51:57подробно ...

На 03.09. и 04.09.2014 г. ИЗС „Образцов чифлик” ще проведe „Дни на отворените врати”

2014-07-21 14:11:25подробно ...

ИЗС 'Образцов чифлик' - Русе предлага:

2014-06-26 10:25:07подробно ...

ИЗС «Образцов чифлик» - Русе предлага

2014-04-07 15:37:56подробно ...

Процедура за заемане на академична длъжност 'доцент', обявена в ДВ бр. 104 от 03.12.2013 г.

2014-04-07 15:21:29подробно ...

Процедура за заемане на академична длъжност 'доцент', обявена в ДВ бр. 104 от 03.12.2013 г.

2014-01-28 12:25:48подробно ...

Обява за обществена поръчка

2013-12-20 11:38:46подробно ...

Обява за обществена поръчка

2013-12-04 14:11:04подробно ...

КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТИ

2013-09-16 11:14:53подробно ...

На 18.09.2013 г.

2013-08-26 11:53:45подробно ...

ДЕСЕРТНО ГРОЗДЕ

2013-07-23 13:29:57подробно ...

ИЗС 'ОБРАЗЦОВ ЧИФЛИК' РУСЕ ПРЕДЛАГА

2013-06-12 08:50:58подробно ...

На 19.06 г. и 20.06.2013 г. ИЗС 'Образцов чифлик' ще проведe 'Дни на отворените врати'.

2013-04-12 14:43:16подробно ...

ИЗС 'Обр.чифлик' Русе предлага

2013-04-12 14:41:27подробно ...

ИЗС 'Обр.чифлик' Русе предлага

2013-02-06 09:59:56подробно ...

'АГРА 2013' - Международна селскостопанска изложба

2012-12-17 11:48:04подробно ...

През месец ноември

2012-12-06 09:47:05подробно ...

СЕМЕНА ЛЮЦЕРНА

2012-11-26 12:03:42подробно ...

Награда за новия десертен безсеменен сорт лоза 'Зорница'.

2012-10-03 11:47:46подробно ...

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ИЗС 'ОБР.ЧИФЛИК' - РУСЕ

2012-07-26 14:36:28подробно ...

За предстоящата сеитбена кампания

2012-06-15 09:13:28подробно ...

На 31.05.2012 - 01.06.2012 г.

2012-06-05 12:29:40подробно ...

НОВИ СОРТОВЕ....

2012-06-05 08:36:00подробно ...

ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

2012-06-05 08:23:38подробно ...

НОВИ СОРТОВЕ..... Десертен, безсеменен сорт лоза ЗОРНИЦА

2012-05-15 08:18:11подробно ...

От 17 до 19.05.2012 г.

2012-04-05 13:13:59подробно ...

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

2012-03-13 09:52:22подробно ...

ИЗС 'Обр.чифлик' Русе предлага

2012-02-13 10:45:10подробно ...

'АГРА 2012' - Международна селскостопанска изложба Пловдив

2011-11-15 09:04:05подробно ...

Сребърен медал - за нов сорт люцерна „Роли” получи Институтът по земеделие и семезнание „Образцов чифлик”, Русе.

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
факс: +359 82 820 800
e-mail: izs.rousse@gmail.com