110 години ИЗС "Образцов чифлик" - Русе                  150 години опитно дело в България                  11 - 12 юни 2015 г. Юбилейна научна конференция "Научните изследвания в земеделието - вековна традиция и нови знания"

Актуално

ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

От 13.06.2012 г.  до 15.06.2012 г.  ИЗС "Образцов чифлик" ще проведe дни на отворените врати. Каним всички, които проявяват интерес да ни посетят. За контакти: 082 820 801.

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
факс: +359 82 820 800
e-mail: izs.rousse@gmail.com