110 години ИЗС "Образцов чифлик" - Русе                  150 години опитно дело в България                  11 - 12 юни 2015 г. Юбилейна научна конференция "Научните изследвания в земеделието - вековна традиция и нови знания"

Структура

Ръководство на ИЗС "Образцов чифлик" Русе


Директор

Вр.ИД доц. д-р Галина Дякова, е-mail: djakovaRousse@abv.bg

Заместник-директор по производствената дейност
Димо Недялков, е-mail: dim_sto@abv.bg

Заместник-директор Наука
доц. д-р Веселин Йорданов Дочев, е-mail: vdotchev@abv.bg

Главен счетоводител
Невин Марям, е-mail: ssimeonova_1968@abv.bg


Дирекции

  1. Наука
    Научни секции:
  2. Производствено-експериментална база

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
факс: +359 82 820 800
e-mail: izs.rousse@gmail.com