Научен сътрудник агротехника на полски култури

Петър Николаев Николов

ас. Петър Николаев Николов
Научна специалност: Биологично земеделиe

тел. 089 306 82 90

е-mail: petar_nikolaev_n@mail.bg