Сътрудничество с фирмите и договори за научно-приложни задачи:

  • „БИОКОМПОСТ БГ” ООД
  • „ЕКОФОЛ” АД
  • „ЕУРАЛИС СЕМЕНА” ЕООД
  • „ПЕСТИЦИД” ЕООД
  • „ЛЕБОЗОЛ БЪЛГАРИЯ” ООД
  • „БИОХУМ” ЕООД
  • CTOEKIN TARIM URUNLERI TIC.LTD
  • National Agricultural Research and Development Institute (NARDI)

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
e-mail: izs.rousse@gmail.com