За Контакти

Институт по земеделие и семезнание "ОБРАЗЦОВ ЧИФЛИК" – РУСЕ
гр. Русе 7007, ул."Проф. Иван Иванов" 1

+359 82 820 801, +359 82 820 804
+359 82 820 800

izs.rousse@gmail.com

INSTITUT.jpg
Институт по земеделие и семезнание "ОБРАЗЦОВ ЧИФЛИК" – Русе

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
e-mail: izs.rousse@gmail.com