Сортове на института

Грах


ПРОЛЕТЕН ФУРАЖЕН ГРАХ РУСЕ 1

Сортът е създаден от авторски колектив на Института по земеделие и семезнание "Образцов чифлик" - Русе: ст.н.с д-р Г. Патенова, ст.н.с д-р Д. Добрев и н.с. Ив. Венкова и е признат от ИАСАС - София през 2009 г. Създаден е чрез двукратен индивидуален отбор в открита мутантна форма на сорт Богатир, силно отклоняваща се от него.

ПРОЛЕТЕН ФУРАЖЕН ГРАХ РУСЕ 1
ПРОЛЕТЕН ФУРАЖЕН ГРАХ РУСЕ 1
ПРОЛЕТЕН ФУРАЖЕН ГРАХ РУСЕ 1

Вегетационният период на сорта е средно 81 дни (72-91 дни). Еднакъв е с този на двата стандарта сорт Кристал и Плевен 4 и спада към групата на средно ранозрелите сортове.

Съдържанието на суров протеин в зърното е 23,15%. По добив на суров протеин, превъзхожда стандарта Плевен 4. Притежава средно добра устойчивост към брашнеста мана и е устойчив на аскохитоза, бактериоза и фузариум.

Средно за периода 2004/2006г. при условията на ИЗС "Образцов чифлик" - Русе са получени 342 кг/дка, което е с 30% повече от стандарта Плевен 4. Добрата сухоустойчивост и адаптивност на сорта позволяват да се отглежда в районите на цялата страна.

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
e-mail: izs.rousse@gmail.com