ИСТОРИЯ

Институтът "Образцов чифлик", край град Русе, е най-старото огнище на замеделската култура и просвета в България. Неговата история започва след Освобождението на България, когато с Указ № 374 от 13.12.1879 г. е отворено първото практическо земеделско училище, което през 1883 г. е преобразувано в средно, с тригодишен курс на обучение.

INSTITUT.jpg
Институт по земеделие и семезнание "ОБРАЗЦОВ ЧИФЛИК" – Русе

 

През 1887 г. в уреденото към училището опитно поле е създадена първата ботаническа градина, наречена "Сортимент", в която се изпитват редица нови земеделски култури. Ръководството на опитното поле се възлага на Константин Малков, един от най-видните представители на агрономическата мисъл в България, смятан за баща на опитното дело у нас.

През 1897 г. се заражда идеята за създаване на земеделски опитни учреждения в България, по подобие на тези в Европа, които са се намирали вече в пълен разцвет. Пръв поставя този въпрос чрез печата Константин Малков. Тази идея бива реализирана със създаването на три земеделски опитни станции в страната - Садово, Образцов чифлик и Плевен.

В "Образцов чифлик" Земеделската опитна станция (ЗОС) се създава на 09.03.1905 г., въз основа на изградено със съвременен облик за времето си изпитателно (опитно) поле и натрупан опит от учителите агрономи В своето развитие станцията е завоювала завидни постижения в областта на селекцията и агротехниката и е придобила голяма известност у нас и в чужбина. Наред с прецизната научно-изследователска и учебна работа, тук се извършва и огромна публицистична дейност. ЗОС "Образцов чифлик" има свое списание "Ново земеделие", което по-късно се преименува в "Селскостопански преглед", собствена печатна база, в която се издават първите хвъркати листи, учебници, брошури, учебни помагала и други материали.

През 1960 г. ЗОС е преименувана в Комплексна опитна станция, а с ПМС № 149 от 06.09.1962 г. е трансформирана в Селскостопански научно-изследователски институт, който понастоящем е профилиран по земеделие и семезнание и е в структурата на Селскостопанска академия.

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
e-mail: izs.rousse@gmail.com