Лозов посадъчен материал

Произвежда лозов посадъчен материал от сортовете Велика, Сияна, Зорница, Тангра, Ряхово, Болгар клон 14, Ряхово, Мискет русенски, Памид Русе 1, Ранно без семе, Русенско без семе.

Сключва договори за производство на лозов посадъчен материал.

lozi.jpg

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
e-mail: izs.rousse@gmail.com