Сортове на института

Люцерна


Люцерна сорт ПРИСТА 5

Признат от ИАСАС през 2013 г.

Растенията са високи 70-79 cm, добре разклонени и изправени. Цветът на листата е зелен, дължината на средното листче е 2,6 cm, а ширината – 1,0 cm. Съцветието е  светло до тъмно лилаво.

Люцерна сорт ПРИСТА 5

Резултатите от конкурсно изпитване показват, че сорт Приста 5 превъзхожда стандартите Приста 2 и Плевен 6 със 7% по добив на сухо вещество. В години с нормални валежи той прави по 4 - 5 откоса.
Сорт Приста 5 е средно – устойчив на брашнеста мана - Erysiphe communis f. medicaginis и много устойчив на кореново и стъблено гниене - Phytophtora sp., и черни листни петна – Pseudopeziza medicaginis. Люцерна сорт РОЛИ

Признат от ИАСАС през 2010 г.

Люцерна сорт РОЛИ

Сортът е синтетичен и се отнася към традиционните трилистни сортове люцерна. Растенията са високи 78 cm, добре разклонени и изправени. Цветът на листата е зелен, дължината на средното листче е 2,8 cm, а ширината – 1,0 cm. Съцветието е светло до тъмно лилаво. Резултатите от конкурсно изпитване показват, че сорт Роли превъзхожда стандарта Приста 2 с 9,8% по добив на сухо вещество и с 11,3% по добив на семена. В години с нормални валежи той прави по 4 - 5 откоса. По съдържание на суров протеин сортът превишава стандарта с 0,65 процентни единици.

Сорт Роли е средно – устойчив на брашнеста мана и устойчив на кореново и стъблено гниене.Люцерна сорт ПРИСТА 3

Сортът е стандарт на ИАСАС

Създаден е от авторски колектив в ИЗС "Образцов чифлик" - Русе.

Люцерна сорт ПРИСТА 3
Люцерна сорт ПРИСТА 3

Стъблото е почти изправено с височина 70 - 90 cm, с 6 до 9 междувъзлия. Съцветието е средносбито, леко продълговато с тъмносини до светлолилаво оцветени венчелистчета.

Масата на 1000 семена е от 1,8 до 2,2 g. Сортът е устойчив на кореново гниене. Подраства бързо след окосяване и дава 5-6 откоса в благоприятни години. Съдържанието на суров протеин е от 20,53 до 21,96%. Превъзхожда Надежда 2 с 18,7% по добив на сухо вещество и с 15,4% по добив на семена.Люцерна сорт ПРИСТА 4

Сортът е създаден е от авторски колектив в ИЗС "Образцов чифлик" - Русе.

Люцерна сорт ПРИСТА 4
Люцерна сорт ПРИСТА 4

Растенията са с изправен хибитус, силно облистени, с ви­сочина 75 - 85 сm, с 6 - 8 междувъзлия. Съцветието е рехаво, продълговато, венчелистчетата са с лилав оттенък. Масата на 1000 семена е от 2.03 до 2.15 g. Има бърз пролетен и след окосяване подраст.Проявява по-добра устойчивост на кореново гниене от Надежда 2. Превишава стандарта по съдържание на суров протеин и съдържа по-малко целулоза.

Добивът на сухо вещество и семена е съответно: 13.7% и 19.2% по-висок от този на Надежда 2.Люцерна сорт МНОГОЛИСТНА 1

Сортът Многолистна 1 е представител на най-новата генерация многолистни люцерни. Създаден е от авторски колектив от ИЗС "Образцов чифлик" - Русе, ВСИ - Пловдив и ИГИ - Костинброд.

Люцерна сорт МНОГОЛИСТНА 1
Люцерна сорт МНОГОЛИСТНА 1

Над 50% от листата на растенията притежават от 5 до 7 листенца на една листна дръжка. Този белег го отличава от всички български и чужди люцернови сортове, вписани в Националната листа на страната.

Люцерна сорт МНОГОЛИСТНА 1

Богатата листна маса гарантира 1,5% по-високо съдържание на суров протеин от споменатите сортове. Растенията са силно разклонени, тъмнозелени, с преобладаващи виолетови съцветия.

По добив на суха вегетативна маса сортът не отстъпва на най-добрите български сортове. Растенията са устойчиви на листни болести и кореново гниене.

Общо за четиригодишен период на отглеждане могат да бъдат произведени 6 - 8 t суха вегетативна маса или 80 - 100 kg семена от 1 da без напояване.Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
факс: +359 82 820 800
e-mail: izs.rousse@gmail.com