Актуално

ИЗС „Образцов чифлик” – Русе открива процедура по провеждане на втори търг

ИЗС „Образцов чифлик” – Русе открива процедура по провеждане на втори търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти:

 - „Склад за готова продукция”, който се намира в селскостопанския двор на Института, кв. Образцов чифлик, гр. Русе.

 Срок за приемане на заявленията:

От 08:30 часа на 19.11.2019 г.

До 15:00 ч. на 03.12.2019 г.

 

Търгът ще се проведе на 04.12.2019 г. От 09:00 ч.

Телефон за информация: 082 820 801

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
факс: +359 82 820 800
e-mail: izs.rousse@gmail.com