Актуално

ИЗС „Образцов чифлик” – Русе открива процедура по провеждане на търг

ИЗС „Образцов чифлик” – Русе ще проведе търг за отдаване под наем на:

 - Лаборатория „Агрохимия и почвознание” и стаята към нея.

Помещенията са част от обект "Административна сграда - стара част", който се намира на ул. "Проф. Иван Иванов", кв. Образцов чифлик, гр. Русе.

 

Търгът ще се проведе на 06.04.2020 г.

Телефон за информация: 082 820 801

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
факс: +359 82 820 800
e-mail: izs.rousse@gmail.com