Актуално

ИЗС „Образцов чифлик” Русе открива процедура по провеждане на търг

ИЗС „Образцов чифлик” Русе открива процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:

- Помещения № 5 и 6”, които са част от обект „Гаражни клетки” и се намира в селскостопанския двор на Научно-експерименталната база на Института, кв. ДЗС, гр. Русе.

Срокът за приемане на офертите е 30 дни:

- от 8:30ч. на 23.10.2020г. /петък/,

- до 15:00ч. на 23.11.2020г. /понеделник/, включително.

Търгът ще се проведе на 24.11.2020г. /вторник/ от 9:00ч.

Телефон за информация: 082 820801 или 0882119781.

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
факс: +359 82 820 800
e-mail: izs.rousse@gmail.com