Актуално

Заявки за лозов посадъчен материал 2020

За заявки и запитвания за лозов посадъчен материал, есен 2020 г. - Галя Бачева, телефон 088 401 3507.

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
факс: +359 82 820 800
e-mail: izs.rousse@gmail.com