Актуално

Работна среща на български и полски учени в ИЗС „Образцов чифлик“, Русе

Работна среща на български и полски учени се проведе на 08.09.2021г., на която гостите се запознаха с дейността на Института по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“, Русе. 

Представителите на полската група бяха: проф. Станислав Парафинюк, инж. Артур Пживара и инж. Милан Кошел от University of Life Sciences град Люблин от Катедра „Експлоатация на машини и управление на производствените процеси”. Университетът за биологични науки в гр. Люблин е многопрофилно висше учебно заведение, в което се обучават студенти в областта на селскостопански, биологични, ветеринарни, технически и социално-икономически науки.

От академичния състав на ИЗС „Образцов чифлик“, Русе присъстваха: Гл.ас. д-р Евгения Жекова, гл.ас. д-р Диана Маринова, гл.ас. д-р Любомир Иванов, ас. Ралица Минчева, ас. Гергана Иванова-Ковачева, ас. Галин Гинчев, ас. Стефка Станчева.

Гл.ас. д-р Евгения Жекова запозна присъстващите с материално-техническата база, създадените сортове полски култури и лоза, и представи част от проектите, в които участва Института, както и осъществените международни контакти. Тя допълни, че Институтът поддържа растителен генофонд от 12 869 образци сред които пшеница, овес, царевица, фасул, люцерна, лоза.

„Ние сме зарадвани от интереса, проявен към нашата научна дейност. За всеки от нас, това е признание за положените усилия и мотивация за предстоящи научни изследвания“, заяви гл.ас. д-р Жекова.

Сортовете на Института, са атрактивни за производителите, тъй като са създадени при климатичните условия на района. В настоящия момент приоритет е селекцията на екологично-пластични, устойчиви на болести сортове, с високи технологични качества, отговарящи на изискванията на ЕС.

Дискутирани бяха въпроси, свързани с биологични, качествени и икономически аспекти при отглеждането на културите. 

По време на дискусията гостите имаха възможност да дегустират грозде от десертните сортове, селекционирани в ИЗС„Образцов чифлик“ (Велика, Болгар клон 14, Приста, Мискет русенски, Памид, Ранно без семе, Русенско без семе, и др), някои от които представляват върхови постижения на селекцията, приспособени към континенталния климат в България, намерили добър прием в практиката не само у нас, а желани и търсени и от други страни (Мароко, Франция, Италия).

След посещението на полските колеги се надяваме на бъдеща съвместна работа в областта на земеделската наука, търсейки и общо европейско финансиране.

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
факс: +359 82 820 800
e-mail: izs.rousse@gmail.com