Актуално

ИЗС „Образцов чифлик” Русе с награда в Конкурса „Принос в механизацията на земеделието” 2021г.

Диплом за първо място и плакет в Направление 3 „Механизация в земеделското производство“ в Категория „Средни стопанства“ –растениевъдство в Конкурса „Принос в механизацията на земеделието” 2021 бе отредена на Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“ – Русе.  Академичният състав и ръководството на Института са горди от полученото за втора година признание в конкурса „Принос в механизацията на земеделието”. Първата награда бе получена през 2019г.

На 03.12.2021г. в рамките на специална церемония бяха връчени Отличия – плакет и дипломи на лауреати в отделните направления на конкурса за „Принос в механизацията на земеделието” за 2021 г. Тази година събитието протече  онлайн в Русенския университет „Ангел Кънчев”.

Гл. експерт Дирекция „Връзки с обществеността” и „Международно сътрудничество  и протокол” г-н Иван Ненов поднесе поздравление от името на Председателя на Селскостопанска академия (ССА) проф. дн инж. Мартин Банов към участниците и наградените на осмия конкурс „Принос в механизацията на земеделието”, като акцентира върху мисията на инициативата да обедини бизнес, наука и образование за иновативно ефективно земеделие.

Общата цел на аграрният сектор да развива успешно земеделие със съвременна техника и машини остава все така актуална, обяви инж. Милка Бобева – главен редактор на вестник „Земеделска техника”, който е традиционен организатор на конкурса. 

В партньорство с Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ), Русенския университет „Ангел Кънчев”, Аграрния университет в град Пловдив, в. „Земеделска техника”  и други институции ССА застава зад идеята, че „Без машини няма земеделие”. Това я прави и един от съмишлениците и организатори на конкурса Отличие „Принос в механизацията на земеделието”. 

Основен приоритет на събитието бе обединяване  на земеделският бизнес, аграрната наука и образование за иновативно и ефективно земеделие.

В този непрекъснат процес на реформи колективът на Института успява  да подновява техниката, тъй като това има голямо значение за получаване на обективни резултати в научната работа.

 

Изготвил ас. д-р И. Иванова

 

Доц д-р Г. Дякова
Директор на ИЗС „Образцов чифлик” Русе

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
факс: +359 82 820 800
e-mail: izs.rousse@gmail.com