Актуално

ИЗС „Образцов чифлик” Русе ще проведе търг

ИЗС „Образцов чифлик” Русе ще проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: 

Позиция № 1: „Лаборатория и 3 стаи към нея, разположени на 3-ти етаж в Административна сграда - нова част”, ул. Проф. Иван Иванов 1, кв. Образцов чифлик, гр. Русе; 

Позиция № 2: „Част от фоайето на 1-ви етаж в Административна сграда - нова част”, ул. Проф. Иван Иванов 1, кв. Образцов чифлик, гр. Русе.


Приемане на оферти – от 25.03. до 26.04.2022г., вкл.                                                                                                             

Търгът ще се проведе на 27.04.2022г..                                                                                                                                                                    Телефон за информация: 082 820801.                     

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
e-mail: izs.rousse@gmail.com