Актуално

Международна селскостопанска изложба „ АГРА 2023”

През периода 21 – 25 февруари 2023 г. ИЗС "Образцов чифлик" – Русе ще участва в Международната селскостопанска изложба "АГРА 2023" в Международен панаир, гр. Пловдив.

Посетете ни в палата №6, сектор К, щанд №1. На щанда ще имате възможност да се запознаете с  научните продукти на ИЗС „Образцов чифлик” Русе.
Очакваме Ви!

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
e-mail: izs.rousse@gmail.com