Актуално

Сребърен медал - за нов сорт люцерна „Роли” получи Институтът по земеделие и семезнание „Образцов чифлик”, Русе.

 на проведеното от 09 до 11 ноември 2011 г., в Националния Дом на Техниката, София,  Трето национално изложение "Изобретения, технологии, иновации – ”ИТИ’ 2011", под патронажа на Министър Сергей Игнатов.

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
факс: +359 82 820 800
e-mail: izs.rousse@gmail.com