Актуално

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ИЗС "Образцов чифлик"  обявява обществена поръчка за извършване подмяна на покривна конструкция, ремонт на битови помещения, ел. инсталация, осветление и В и К, на сграда - ремонтна работилница на "ПЕБ", кв. ДЗС, гр. Русе. Прогнозна стойност: до 240 000 лв. Изисквания: 1. Арх. проект и проектна документация по част "строителни конструкции" 2. Демонтаж на настоящия покрив. 3. Изработка и монтаж на стоманена покривна конструкция. 4. Покривно покритие - покривни стоманени панели "тип сандвич". 5. Монтаж на осветителна система и ел. инсталация. 6. Ремонт на битови помещения и санитарен възел. Срок за получаване на офертите - 20.04.12г. до 15.00ч. За информация: 082 820 801 - Р. Якимов или 0889 520 582 - Д. Недялков

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
факс: +359 82 820 800
e-mail: izs.rousse@gmail.com