Актуално

От 17 до 19.05.2012 г.

ИЗС "Образцов чифлик" ще участва в Изложението за земеделска и автомобилна техника, организирано в Русенски университет. Очакваме ви на  щанда ни в двора на Университета.

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
факс: +359 82 820 800
e-mail: izs.rousse@gmail.com