Актуално

НОВИ СОРТОВЕ..... Десертен, безсеменен сорт лоза ЗОРНИЦА

               Сортът Зорница е създаден в Опитното лозе на ИЗС”Образцов чифлик”, чрез хибридизация на  Русенско едро и Кинг руби. Зрее през втората половина на септември. Гроздът е голям (400 g), изравнен, а зърното е едро (4.9 g), червено-сиво оцветено.  Консистенцията на зърното е хрупкава, а вкусът е хармоничен със специфичен приятен плодов оттенък. Семената са в рудиментно състояние и не се усещат неприятно при консумация на гроздето. Сухото тегло на рудиментите в 100 зърна е 0.22 g.

Добивът грозде от хектар е около 16 т. Лозите имат повишена устойчивост на студ, а гроздето притежава добра транспортабилност. Подходящи подложки за сорта са SO4,  Шасла Х Берландиери 41Б и Рупестрис дю Ло. Препоръчвани формировки са средностъблен Гюйо и Лира. Лозите имат потенциална възможност да дават по-висок добив при формировка Лира и капково напояване.

В консумативна зрялост гроздето съдържа 20 % захари и 5.4 g/l титруеми киселини. През вегетационни периоди с по-висока обща температурна сума, захарността на гроздето достига до 22-23 %, която е благоприятна за производството на стафиди. Гроздето не се рони и притежава много добра транспортабилност.

Сортът Зорница е с повишена зимоустойчивост и е със средна чувствителност на криптогамни болести в границите на културната лоза Vitis vinifera ssp.sativa. При силни повреди от екстремни студове под минус 18-20оС, проявява много добра възстановителна способност.

            Добри условия за своето развитие и плододаване сортът намира на терени, където общата температурна сума за вегетацията на лозата е не по-малко от 3800-3900оС.

            Гроздето на сорт Зорница е подходящо за консумация в прясно състояние и за преработка в стафиди и компоти. Добре се съхранява в хладилник и може да се предлага на пазара и през зимата.

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
факс: +359 82 820 800
e-mail: izs.rousse@gmail.com