Актуално

ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

От 13.06.2012 г.  до 15.06.2012 г.  ИЗС "Образцов чифлик" ще проведe дни на отворените врати. Каним всички, които проявяват интерес да ни посетят. За контакти: 082 820 801.

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
факс: +359 82 820 800
e-mail: izs.rousse@gmail.com