Актуално

За предстоящата сеитбена кампания

Институтът предлага базови и сертифицирани семена: пшеница от сортовете Венка, Аглика, Енола, Милена и Янтър и ечемик  Обзор.

За контакти: телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
факс: +359 82 820 800
e-mail: izs.rousse@gmail.com

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
факс: +359 82 820 800
e-mail: izs.rousse@gmail.com