Актуално

Награда за новия десертен безсеменен сорт лоза 'Зорница'.

        Селскостопанска академия грабна 10 награди на Четвъртото национално изложение „Изобретения, технологии и иновации 2012”, организирано от Съюза на изобретателите в България. Отличие  получи и десертният безсеменен сорт лоза „Зорница” на Института по земеделие и семезнание „Образцов Чифлик” – Русе.

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
факс: +359 82 820 800
e-mail: izs.rousse@gmail.com