Актуално

През месец ноември

      През месец ноември научните  работници от Института: гл. ас. Евгения Жекова, гл.ас.д-р Веселин Дочев и Махмуд Махмуд - инж.агроном Производствено – експериментална база участваха в сеитбата на новият сорт пшеница „Венка 1” в Република Турция по покана на фирмата: CTO EKİN TARIM ÜRÜNLERİ TİC. LTD.

        Снимки от посещението може да видите в галерията на сайта.

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
факс: +359 82 820 800
e-mail: izs.rousse@gmail.com