Актуално

На 18.09.2013 г.

На 18.09.2013 г.  от 10.00 ч. в Института

ще се проведе ОТКРИТ ДЕН НА  ЛОЗАТА, ПОСВЕТЕН НА СОРТОВЕТЕ, СЪЗДАДЕНИ В ИНСТИТУТА.

 

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
факс: +359 82 820 800
e-mail: izs.rousse@gmail.com