Актуално

Обява за обществена поръчка

 

С Решение № 4/20.01.2014 г. ИЗС «Образцов чифлик» — Русе откри процедура за възлагане на обществена поръчка: «Доставка на селскостопански машини», с обособени позиции:

  • Доставка на трактори — 2 броя
  • Доставка на приспособление за прибиране на слънчоглед — 1 брой
  • Доставка на мултифункционално отклоняващо устройство с автоматично изместване за трайни насаждения с размер на междуредията 2,5 м — 1 брой

 

Документи за участие се получават всеки работен ден от 9:00 до 15:00 часа в Дирекцията на ИЗС «Образцов чифлик» — гр. Русе, кв. Образцов чифлик, ул. «Проф. Иван Иванов» № 1, ет. ІІ.

 

Начин на плащане – в касата на Института или чрез наложен платеж.

 

Краен срок за закупуване на документи за участие: 10.03.2014 г. до 15:00 часа.

Краен срок за представяне на офертите за участие: 17.03.2014 г. до 15:00 h.

 

За информация: тел. 088/401-35-07 и 082/82-08-01 — Ангелина Димитрова

     089/827-60-60 — Димо Недялков, зам.-директор ПЕБ.

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
факс: +359 82 820 800
e-mail: izs.rousse@gmail.com