Актуално

ИЗС «Образцов чифлик» - Русе предлага

ИЗС «Образцов чифлик» - Русе предлага каскаден язовир «Образцов чифлик» на площ от 189,669 декара с проектен полезен обем 213 хиляди кубически метра, намиращ се над язовир «Николово».

Справки в Института - гр. Русе, кв. «Образцов чифлик».

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
факс: +359 82 820 800
e-mail: izs.rousse@gmail.com