Актуално

ИЗС 'Образцов чифлик' - Русе предлага:

ИЗС "Образцов чофлик" - Русе предлага семена - базови и сертифицирани; първо размножение.

Пшеница:
  • "Венка 1"
  • "Енола"
  • "Кристи"

Ечемик:

  • "Емон"

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
факс: +359 82 820 800
e-mail: izs.rousse@gmail.com