Актуално

Жътва на пшеница сорт 'Венка 1' в Република Турция

В изпълнение на заповед  № МС 2/09.07.2014 г. и във връзка с чл. 10 и чл.16 от Лицензионен договор между ИЗС „Образцов чифлик” – Русе и CTO EKİN TARIM ÜRÜNLERİ TİC. LTD. ŞTİ–РТурция, гл.ас. Е. Жекова — ръководител на договора и доц. д-р В. Дочев – селекционер на сорт „Венка 1”, обект на договора, посетиха РТурция в периода 12.07. – 13.07.2014 г. с цел оказване на контрол по време на жътвата.

Сеитбата на сорт „Венка 1” е извършена в оптималния за района технологичен срок  на площ от 500 da със сеитбена норма 22 кg/da. Единият от блоковете (20 da) се намира на главен път Бабаески – Люлебургас и се използва с рекламна цел – поставена е рекламна табела с името и качествените показатели на сорта и данни за контакт на фирмата.

Сортът е презимувал успешно без измръзване и изтегляне поради меката зима.  Братимостта е висока (7-8) с добре оформени класове. Посевите са чисти от плевели. Проведени са необходимите агротехнически мероприятия за борба с болестите (Puccinia и Septoria). От неприятелите е отчетена по-висока плътност на охлювчета.  Поради леко завишените торови норми и прекомерните валежи (повече от 500 l/da през пролетта и началото на лятото) всички посеви с пшеница са полегнали около 80 %.

Добивите варират в зависимост от местоположението на блоковете – от 560 до 600 kg/da.

По време на жътвата, на блока, намиращ се на главният път Бабаески – Люлебургас, се проведе среща със земеделските производители от района с цел реклама на сорта. Проведе се дискусия в свободен формат и се раздадоха рекламни материали за фирмата и сорта.

Участие взеха около 35 земеделски производители. Като положителни качества на сорта бяха посочени запазването на цвета на зърното след полягане и високата стъкловидност.

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
факс: +359 82 820 800
e-mail: izs.rousse@gmail.com