Актуално

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

По случай 110 години ИЗС «Образцов чифлик» - Русе и 150 години опитно дело в България, ИЗС «Образцов чифлик» - Русе организира

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

на тема: «Научните изследвания в земеделието – вековна традиция и нови знания».

Конференцията ще се проведе на 11 – 12 юни 2015 година в гр. Русе под патронажа на Министъра на земеделието и храните на РБългария.

За повече подробности - тук

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
факс: +359 82 820 800
e-mail: izs.rousse@gmail.com