Актуално

ТРИФОН ЗАРЕЗАН 2015 г.

На 14.02.2015 г. в ИЗС «Образцов чифлик» - Русе бе отбелязан денят на лозаря – Трифон Зарезан. Празникът беше уважен от зам.-министъра на икономиката г-жа Даниела Везиева, зам.-областния управител на област Русе, г-н Станимир Станчев, земеделски производители.
На ритуала по зарязване на лозето Вр.ИД Директор доц. д-р Галина Дякова поздрави колектива на Института и пожела успешна година и добра реколта.
В резултат на интензивната селекционна дейност, в Института са създадени редица десертни сортове и кандидат-сортове лози, приспособени към континенталния климат в България.
В ИЗС «Образцов чифлик» - Русе са създадени сортовете Велика, Ряхово, Приста, Мискет русенски, Русенско без семе, Сияна, новите безсеменни Зорница и Тангра. В момента в ИАСАС се изпитват два винени кандидат-сорта.


Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
факс: +359 82 820 800
e-mail: izs.rousse@gmail.com