Актуално

На 11 и 12 юни 2015 година беше отбелязан 110-годишният юбилей на ИЗС 'Образцов чифлик'

На 11 и 12 юни 2015 г. научните работници и служителите на ИЗС «Образцов чифлик» - Русе отбелязаха 110-годишния юбилей от създаването на Института и 150 години от полагането на основите на Опитно дело в България. В рамките на тържествата бе проведена ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ на тема «Научните изследвания в земеделието – вековна традиция и нови знания».

 

Гости на тържествата бяха представители на различни институции и организации, зам.-областен управител на Русе, ректорът на Русенски университет «Ангел Кънчев», колеги от институти и опитни станции към ССА, университети, фирми и земеделски производители от страната и чужбина, журналисти и др.


На Института бе връчен Плакет на Президента на Република България Росен Плевнелиев: «По повод 110-годишнината от създаването на ИЗС «Образцов чифлик» - Русе, за значимия принос към образованието на поколения специалисти в областта на лозата, селекцията на полските култури, семезнанието и агротехниката, както и за активната научно-приложна дейност, формираща облика на съвременното земеделие в Република България».


Поздравителни адреси бяха поднесени от Президента на Република България, Министъра на земеделието и храните, Председателя на ССА, Аграрен университет – Пловдив, институти и опитни станции и др.

В рамките на научната конференция бяха изнесени два пленарни доклада. Първият, на тема «Технологии и машини за защита от деградация на земеделските земи в Република България» от чл.кор. проф. дтн Христо Белоев и проф. Петър Димитров. Вторият – от Gheorghe Valentin Roman, AlbertoRomeo Lombardi и други на тема «Studies on soybean crop in Romania, as a source of proteins for domestic and European consumption».

След пленарните доклади научната конференция продължи със заседания по тематични направления «Селекция, семезнание, сортоподдържане на полски култури и трайни насаждения» и «Агротехника».

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
e-mail: izs.rousse@gmail.com