Актуално

ИЗС 'Образцов чифлик' - Русе предлага

ИЗС "Образцов чифлик" - Русе предлага базови и сертифицирани семена от следните култури:

Пшеница
  • Венка 1
  • Енола
  • Кристи

Ечемик

  • Емон

Овес

  • Алекси

Фий

  • Образец 666

Грах

  • Русе 1


Приема заявки за заготовка на семена.

За контакти:

Телeфон: +359 82 820 801
Факс: +359 82 820 800
e-mail: izs.rousse@gmail.com

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
факс: +359 82 820 800
e-mail: izs.rousse@gmail.com