Актуално

Жътва на пшеница сорт 'Венка 1' в Република Турция

В изпълнение на заповед № МС 2/30.06.2015 г. на Директора на ИЗС и във връзка с чл. 10 и чл.16 от Лицензионен договор между ИЗС „Образцов чифлик” – Русе и CTO EKİN TARIM ÜRÜNLERİ TİC. LTD. ŞTİ–Р. Турция, доц. д-р В. Дочев – селекционер на сорта, и ас. Е. Жекова - ръководител по изпълнението на договора, посетиха РТурция в периода 03.07 – 05.07.2015 г. с цел осъществяване на контрол по време на жътвата.

Във фаза пълна зрялост състоянието на посевите пшеница сорт „Венка 1” е много добро.

Жътвата е осъществена в обичайните за района агротехнически срокове със собствен комбайн NEW HOLLAND L627 MCS, а добитото количество продукция е изтеглено на собствена автомобилна везна TUNAYLAR с марка за 2015 г.

Първият блок от 10 декара, в непосредствена близост до базата на фирмата в с. Панджаркьой, дава добив от 5780 кг бункерно тегло или 578 кг/дка. На жътвата присъстват заинтересовани земеделски производители.

Вторият блок от 4,5 декара в землището на с. Панджаркьой дава добив от 2660 кг бункерно тегло или 591 кг/дка.

Очакваните добиви от около 600 кг/дка са реализирани при показатели влага – 13% и хектолитър 82.

На блок от 55 декара в землището на контрагент на фирмата - чифлика Bormalı край гр. Чорлу - е получен добив от 750 кг/дка при влага 11,7% и хектолитър 84,5. Жътвата е осъществена с чисто нов комбайн John Deer T550.

Влагата и хектолитъра се определят експресно от мобилен уред Wile 200, закупен от фирмата непосредствено преди жътвената кампания.

 На всички посеви от сорт "Венка 1" в района са  поставени рекламни табели с данни на фирмата. Г-н Озан Кушку се представя с визитна картичка с реклама на сорта.

Поради необходимостта от почистване на комбайна след приключване на жътвата във всички посеви от сорт "Венка 1" и влошените метеорологични условия не стартира жътвената кампания на сорт "Дунавия".

Учените от ИЗС "Образцов чифлик" посетиха посевите от сорт "Дунавия", заедно с домакините, и установиха много доброто им състояние във фаза пълна зрялост. Очакваният добив е около 600 кг/дка.


Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
факс: +359 82 820 800
e-mail: izs.rousse@gmail.com