Актуално

Конференция на тема ' Природното земеделие'

От 24.02. до 28.02.2016 г. ИЗС "Образцов чифлик"  ще участва в Международната селскостопанска изложба АГРА 2016,  Международен панаир - гр. Пловдив, палата №6.
Доц. д-р Веселин Дочев организира конференция на тема: " Природното земеделие", която ще се проведе на 27.02. и 28.02.2016 г. от 9:00ч. в хотел "Алианс".

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
факс: +359 82 820 800
e-mail: izs.rousse@gmail.com