Актуално

ИЗС „Образцов чифлик” отбеляза празника на лозаря

ИЗС „Образцов чифлик” отбеляза празника на лозаря Трифон Зарезан. На ритуала присъства отец Искрен, който със зарязването и поливането с вино, благослови за берекет на лозето и всички посеви на Института.

ВИД Директор доц. д-р Галина Дякова поздрави колектива и пожела на всички здраве, късмет и успешна стопанска  година.

В резултат на интензивната селекционна дейност в Института са създадени редица десертни сортове лози, приспособени към континенталния климат на България: Велика, Ряхово, Приста, Мискет русенски, Сияна; безсеменните: Русенско без семе, Зорница и Тангра. 60% от десертните сортове лози в Националната сортова листа на България са създадени в ИЗС “Образцов чифлик” – Русе. В момента в ИАСАС се изпитват 2 винени кандидат сорта.


Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
факс: +359 82 820 800
e-mail: izs.rousse@gmail.com