Актуално

'АГРА 2017' - Международна селскостопанска изложба

През периода 22 - 26 февруари 2017 г. ИЗС "Образцов чифлик" - Русе ще участва в Международната селскостопанска изложба "АГРА 2017" в Международен панаир, гр.Пловдив.

Посетете ни в палата №6, сектор А, щанд №4.

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
факс: +359 82 820 800
e-mail: izs.rousse@gmail.com