Актуално

ИЗС „Образцов чифлик” - Русе ще проведе търг

ИЗС „Образцов чифлик” Русе ще проведе търг за отдаване под наем на:

- 3 стаи и 1 лаборатория на 3-ти етаж в Административна сграда - нова част;

- 2 стаи на 1-ви етаж в Административна сграда - стара част.

 

Сградата се намира на ул. Проф. Иван Иванов, кв. Образцов чифлик, гр. Русе.

Търгът ще се проведе на 15.05.2017г.

Телефон за информация: 082 820801

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
факс: +359 82 820 800
e-mail: izs.rousse@gmail.com