Актуално

Ден на отворените врати 2017

ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И СЕМЕЗНАНИЕ

“ОБРАЗЦОВ ЧИФЛИК” – РУСЕ


П О К А Н АУВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

От 12.06.2017 г. до  13.06.2017 г.

ИЗС „Образцов чифлик”

 ще проведе ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ.

 Каним всички, които се интересуват от сортовете на Института да ни посетят.

 За контакти:

тел.: 082 820801 

факс: 082 820800

е-mail: izsruse@ru-se.com


ДИРЕКТОР:

                  /доц. д-р Г. Дякова/Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
факс: +359 82 820 800
e-mail: izs.rousse@gmail.com