Актуално

ИЗС „Образцов чифлик” – Русе открива процедура по провеждане на търг

ИЗС „Образцов чифлик” – Русе открива процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти:

1. Позиция № 1 – „Навес № 1”, който се намира в парцел № 14 от селскостопанския двор на Института, кв. Образцов чифлик, гр. Русе

2. Позиция № 2 – „Навес № 2”, който се намира в парцел № 16 от селскостопанския двор на Института, кв. Образцов чифлик, гр. Русе

 Краен срок за приемане на заявленията – 21.11.2018 г., до 15:00 ч.

 Търгът ще се проведе на 22.11.2018 г. От 09:00 ч.

  Телефон за информация: 082 820 801

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
факс: +359 82 820 800
e-mail: izs.rousse@gmail.com