Актуално

ИЗС „Образцов чифлик” – Русе открива процедура по провеждане на търг

ИЗС „Образцов чифлик” – Русе открива процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти:

1. Позиция № 1 – „Помещение № 1 и № 2”, „Помещение № 7 и № 8”, „Помещение № 9 и № 10”, които са част от сграда "Гаражни клетки", и „Помещение № 11”, което е част от сграда "Хангар за комбайни" в кв. ДЗС, гр. Русе;

2. Позиция № 2 – „„Помещение № 1”, „Помещение № 2” и „Помещение № 5 и № 6”, които са част от сграда "Гаражни клетки" в кв. Образцов чифлик, гр. Русе

 Краен срок за приемане на заявленията – до 15:00 ч. на 13.03.2019 г., включително

 Търгът ще се проведе на 14.03.2019 г. От 09:00 ч.

  Телефон за информация: 082 820 801

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
факс: +359 82 820 800
e-mail: izs.rousse@gmail.com