Актуално

Ден на отворените врати

Ръководството на ИЗС „Образцов чифлик” кани всички свои настоящи и бивши служители, бизнес-партньори, земеделски производители и представители на медиите на 10.06.2019 г. от 10:00 часа да присъстват на

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ,

който ще се проведе със съдействието и участието на:
ДЗИ – Генерал Тошево
ИЦ – Кнежа
Ф+С Агро ООД

За контакти: 082 820 801

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
факс: +359 82 820 800
e-mail: izs.rousse@gmail.com