Актуално

ИЗС „Образцов чифлик” – Русе открива процедура по провеждане на търг

ИЗС „Образцов чифлик” – Русе открива процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти:

 

«Помещение № 1» и «Помещение № 2», които са част от сграда «Гаражни клетки» в селскостопанския двор на Института, кв. ДЗС, гр. Русе;

  1. Позиция № 2 – „Навес № 1”, който се намира в селскостопанския двор на Института, кв. Образцов чифлик, гр. Русе.

 

Срокът за приемане на заявленията:

От 08:30 часа на 26.08.2019 г.

До 15:00 ч. на 24.09.2019 г.

Търгът ще се проведе на 25.09.2019 г. от 09:00 ч.

 Телефон за информация: 082 820 801

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
факс: +359 82 820 800
e-mail: izs.rousse@gmail.com