ВИЖТЕ АКТУАЛНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИОбществени поръчки - профил на купувача

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2015

На 20.10.2014г. ИЗС „Образцов чифлик” Русе започва открита  обществена поръчка: „Доставка на минерални торове, препарати за РЗ и семена за посев през 2015г.”.

Закупуване на документация за участие - до 12.12.2014г.;

Подаване на оферти - до 19.12.2014г.;

Отваряне на офертите - на 07.01.2015г..


Документация за участие

Вътрешни правила

Обявление

Решение


СЪОБЩЕНИЕ - 12.01.2015 г.

РЕШЕНИЕ 2015 г.

ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА 2015 г.

Всички Обществени поръчки - Профил на купувача

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
e-mail: izs.rousse@gmail.com