ВИЖТЕ АКТУАЛНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИОбществени поръчки - профил на купувача

Обществена поръчка - „Доставка на парцелен зърнокомбайн'

         ИЗС „Образцов чифлик” Русе започва процедура на договаряне без обявление, при която възложителят провежда преговори за определяне клаузите на договора с едно или повече точно определени лица.

     Предмет на ОП - „Доставка на парцелен зърнокомбайн, малък клас, с работен размер на хедера 1,25м. /втора употреба/ през 2015г.”.

      Подаване на оферта - до 12.03.2015г., вкл.;

      Договаряне за условията в договора за доставка - на  13.03.2015г.

Решение
Покана и приложение към поканата

Приложение 2
Приложение 3 и 4


Доклад на комисията -
http://dox.bg/files/dw?a=14e387f4b7

Решение - http://dox.bg/files/dw?a=8d2587a16d

Решение за прекратяване на обществена поръчка

Всички Обществени поръчки - Профил на купувача

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
e-mail: izs.rousse@gmail.com