ВИЖТЕ АКТУАЛНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИОбществени поръчки - профил на купувача

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2015 - земеделска техника

ИЗС "Образцов чифлик" - Русе започва открита обществена поръчка за „Доставка на земеделска техника -  обособена позиция 1: трактор около 100 к.с. с двойно предаване и обособена позиция 2 - пръскачка с високи гуми и ширина 15-16м.”.

Документация за участие

Образци за попълване 

Решение

Обявление

Техническа спецификация

Технически параметри

Решение - 28.04.2015 г.Всички Обществени поръчки - Профил на купувача

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
e-mail: izs.rousse@gmail.com