ВИЖТЕ АКТУАЛНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИОбществени поръчки - профил на купувача

Обществена поръчка с предмет „Доставка на Дизел Евро 5, без биокомпонента през 2016 г.”

ИЗС „Образцов чифлик” – Русе започва обществена поръчка чрез провеждане на открита процедура с предмет „Доставка на Дизел Евро 5, без биокомпонента през 2016 г.”


Документация за участие

Решение

Обявление

Предмет на ОП

Методика за оценка

Техническа спецификация

Оферта представяне

Декларация по чл. 47 - http://dox.bg/files/dw?a=b9bd1ee809

Образец 3 до 8 -
http://dox.bg/files/dw?a=bed74d31fd

Образец 9 и 10 - договор и декларация - http://dox.bg/files/dw?a=1bd9d01481

ПРОТОКОЛ 11.02.2016 г. - http://dox.bg/files/dw?a=2055791626

ПРОТОКОЛ 16.02.2016 г. - http://dox.bg/files/dw?a=4c824b5cc7

РЕШЕНИЕ 18.02.2016 г. - http://dox.bg/files/dw?a=806cd80554

Всички Обществени поръчки - Профил на купувача

Български   |   English

Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик"
гр. Русе 7007, ул. "Проф. Иван Иванов" 1

телeфони:
+359 82 820 801, +359 82 820 804
e-mail: izs.rousse@gmail.com